Uitkomsten voor de Wmo

Over het algemeen is er op bijna alle onderwerpen een positieve ontwikkeling te zien. Het aandeel Wmo-cliënten dat positieve effecten ondervindt van de ondersteuning op zijn of haar leven, is toegenomen.

Zo geeft 80% aan beter de dingen te kunnen doen die hij of zij wil en kan 83% zich beter redden. Daarnaast ontstaat er voor 77% van de Wmo-cliënten een betere kwaliteit van leven door de ingezette ondersteuning. Ook is de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning toegenomen.

Jaaroverzicht 2019 © Wijkteams Arnhem