Uitkomsten voor de Jeugdwet

IVH-2840-750.png

Bij de jeugdhulp zijn de verschillen ten opzichte van de voorgaande jaren klein: op een aantal onderwerpen is een positieve ontwikkeling te zien, op andere onderwerpen is een lichte daling of een min of meer stabiel beeld te zien.

Een positieve lijn is zichtbaar bij de bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning, evenals dat er samen naar een oplossing is gezocht; een dalende lijn is zichtbaar bij 'de cliënt wordt goed geholpen bij vragen en problemen'. De effecten van de ingezette hulp worden over het algemeen positief beoordeeld. Bij een klein percentage is de situatie juist slechter geworden.

Samen naar een oplossing gezocht.PNG