Professionaliseren van de interne organisatie

Herijken werkprocessen

De werkdruk is hoog voor de coaches. Er blijven meer nieuwe inwoners een vraag stellen aan het wijkteam dan dat we dienstverlening (dossiers) kunnen afsluiten. Dus de caseload blijft oplopen.

 

Het wijkteam is goed vindbaar, we krijgen vragen op een heel breed vlak. Daarnaast verzwaart de problematiek die bij het wijkteam komt, zowel bij jeugd als volwassenen. De manier van inkopen en de onduidelijkheid die dat regelmatig op de werkvloer geeft, vraagt veel overlegtijd van de coaches met de aanbieders.

Om het werk kwalitatief goed te doen en beheersbaar te houden in tijd, gaan we onze werkprocessen herijken en moeten we de vragen die binnenkomen meer gaan afbakenen.

We kijken hierbij naar de instroom en aanmelding, de keukentafelgesprekken, de inzet van specialistische zorg, de coördinatie van zorg en de afsluiting.

We zullen op meerdere gebieden aanpassingen doen om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren.

IVH-0105-750x500px.png

Kwaliteit dienstverlening

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning die wij aan inwoners geven, is een continue proces. Door het bespreken van casuïstiek, intervisie en trainingen leren we en zijn we er voortdurend op gericht onze kwaliteit te verbeteren. In 2019 hebben we onze methodiek aangescherpt en beschreven. Het komende jaar zal deze methodiek in alle teams geïmplementeerd worden. Dit zal tot meer uniformiteit leiden tussen alle wijkteams.


We zullen daarbij ook input ophalen bij onze belangrijkste externe en interne stakeholders (o.a. inwonerraad, kwaliteitsberaad, adviesraad en medewerkers).