Pilots in de wijken

“De” Arnhemmer is onze doelgroep.
De inwoner die zich bij ons meldt met een vraag of probleem en die wij ondersteunen zodat ze zelf, samen met hun netwerk en voorzieningen in de wijk, weer verder kunnen.
Maar wat doen we zoal voor hen?

Kansrijk opgroeien

Duurzame wijkgerichte aanpak van achterstanden van kinderen in armoede.

De buurtwoning

In een bepaald gebied in Noord-Oost waren inwoners ontevreden over de eigen woonomgeving.

Ouderen

Specifiek bij oudere Turkse en Marokkaanse vrouwen signaleren we dat ze zich vaak alleen voelen.