Monitoren en effectmeting

De zorgkosten met betrekking tot de inzet van specialistische hulp blijven stijgen. De komende jaren zal het veel aandacht vragen om dit te beïnvloeden.

 

We gaan de beleidsregels die vastgesteld zijn, toepassen, daarnaast gaan we de kosten monitoren, zodat we de stijging beter kunnen duiden en mogelijk kunnen beïnvloeden.

IVH-8210-20200116-750x500px.png

Monitoring rondom zorgkosten op orde

Om de effectiviteit van onze inzet en de toegewezen specialistische inzet te kunnen meten, ontwikkelen we passende criteria en hiervoor worden instrumenten ingebouwd in ons nieuwe regiesysteem.