De buurtwoning

Arnhem_2708-klein.jpg

In een bepaald gebied van Noord-Oost werd naar aanleiding van een leefbaarheidsonderzoek door woningbouwcorporaties geconstateerd dat de inwoners erg ontevreden waren over de eigen woonomgeving.

Daarnaast werd geconstateerd dat in datzelfde gebied de afgelopen jaren al heel veel verschillende acties door verschillende partijen waren ingezet. Het resultaat hiervan was minimaal.

Gezamenlijk met Team Leefomgeving, Rijnstad, Portaal, Volkshuisvesting en op de achtergrond Vivare zijn we gaan zoeken naar “wat  nu?”.

De conclusie was:

  • We gaan het anders doen dan voorheen. Hoe en wat weten we niet zo goed, maar wat we wel weten is dat het integraal (gezamenlijk vanuit diverse disciplines) aangevlogen moet worden.

  • Wat we daarnaast ook weten; is dat we dichtbij willen zijn.

De buurtwoning in Noord-Oost

Sinds het eerste kwartaal van 2019 bestaat in Noord-Oost  ‘de buurtwoning’. Deze woning is beschikbaar gesteld door Portaal aan het samenwerkingsverband van Teams Leefomgeving, Rijnstad, de woningcorporaties en de wijkteams.

In wisselende samenstelling zijn er medewerkers van deze partijen in en om de woning aanwezig en beschikbaar. In eerste instantie door er te zijn en op die wijze contact te leggen. Beter te begrijpen wat er nu speelt en wat mogelijke oplossingen zijn die door de inwoners gedragen en (deels) uitgevoerd kunnen worden.

Alhoewel er bij de start met argusogen werd gekeken naar “die mensen in de buurtwoning” zijn de eerste resultaten bemoedigend.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Inwoners merken dat vragen snel worden opgepakt.
    Een inwoner klaagt over het onderhoud van zijn woning, de wijkcoach kan in dit geval snel schakelen met Portaal en de inwoners worden benaderd;

  • De formulierenbrigade werkt vanuit de buurtwoning en gaat bij mensen op bezoek. Blijkt er meer aan de hand dan kan er snel contact gelegd worden met het wijkteam;

  • Energiearmoede is ook in dit deel van Noord-Oost een issue. Een medewerker van de gemeente werkt vanuit de buurtwoning en werft inwoners uit de buurt. De samenwerking met het wijkteam bij financiële problemen van inwoners is snel geregeld.

  • Ook de organisatie van straatactiviteiten (Rijnstad) vindt plaats vanuit de buurtwoning, dit helpt om de gezamenlijkheid en leefbaarheid te vergroten.