Wijkteams Arnhem

Jaaroverzicht 2019

Dat wat mensen kunnen staat centraal

Wij geloven in een Arnhemse samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Ieder vanuit zijn eigen kracht en vermogen. Wij als wijkteam ondersteunen de inwoners, zodat ze zelf, samen met de mensen uit hun netwerk, voorzieningen in de wijk waar ze wonen of middels specialistische zorg weer verder kunnen.

Jaaroverzicht 2019 © Wijkteams Arnhem